Splošni pogoji spletne trgovine Fitnes zveze Slovenije (v nadaljevanju FZS) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ter Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

S spletno trgovino FZS (v nadaljevanju tudi »trgovina« in »prodajalec«) upravlja Fitnes zveza Slovenije, Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, davčna številka: SI73953121, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja. Več informacij o podjetju je na voljo v zavihkih kontakt.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine FZS, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med FZS-jem in kupcem. Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

KAZALO

Splošni pogoji uporabe spletne strani FZS

Če uporabljate spletne strani FZS, soglašate s temi pogoji in pravili uporabe ter vstopate v pogodbeno razmerje in potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

OPREDELITEV POJMOV

 • uporabnikste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;
 • kupecje uporabnik spletne strani, ki se odloči za nakup katerega koli izdelka/storitve;
 • ponudnikje FZS, Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče;
 • spletna trgovinaje informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov oz. storitev, ki jih trži ponudnik, ter nakupu s strani uporabnikov.

UPORABA: Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje katerega koli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanašajo na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S pristankom na spoštovanje teh pogojev in pravil se izrecno strinjate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali k temu spodbudili tretje osebe;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katero koli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani vsebine z računalniškimi virusi, trojanskimi konji ali drugimi podobnimi računalniškimi kodami, datotek ali programov, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme oziroma k temu pripravili tretje osebe, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • na te spletne strani pošiljali, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli vsebin, za katerih prenos nimate pravne podlage;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katere koli vsebine, oddane oziroma vsebovane na teh spletnih straneh;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalnega toka komunikacij med uporabniki in temi spletnimi stranmi v kateri koli smeri;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali kateri koli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo brez ustreznega pooblastila za takšno poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebin, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebnih podatkov o drugih osebah s teh spletnih strani.

PRIJAVA: Nekateri deli teh spletnih strani so omejeni le na prijavljene uporabnike, katerim na podlagi vnosa osebnih podatkov omogočajo sprotno podporo oziroma elektronske storitve, namenjene nakupovanju, informiranju. Strinjate se, da bodo katere koli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletnih strani popolne in točne, da se ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe. Do statusa prijavljenega uporabnika teh spletnih strani ste upravičeni z dopolnjenimi 18 leti.

Ob prijavi v spletno prodajalno obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta s posredovanimi podatki. Če želi uporabnik kadar koli kasneje svoj elektronski naslov zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na fzs@fitnes-zveza.si. O spremembi elektronskega naslova, gesla ali uporabniškega imena bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

VAROVANJE IN ZAŠČITA: FZS se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega svojega kupca. V skladu z zakonskimi določili je FZS zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.

Osebni podatki registriranega uporabnika so shranjeni v posebni zbirki podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci. Vaše podatke iz omenjene zbirke podatkov lahko v vsakem trenutku trajno odstranite.

VARNOST STREŽNIKOV: FZS zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, upoštevanjem zakonskih določb in uporabnikovo osebno odgovornostjo. Za varnost podatkov je pri uporabi spletne trgovine poskrbljeno po najvišjih standardih, ki veljajo v svetu za elektronsko poslovanje preko interneta.

ODPOVED: FZS vam lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila iz katerega koli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali drugega ravnanja, za katerega FZS po svoji presoji oceni, da je nezakonito oziroma škodljivo do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike.

POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI: Nekatere povezave s te spletne strani vodijo na druge spletne strani, ki jih FZS ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. FZS ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek in za uporabo na njih shranjenih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljavec.

IZKLJUČITEV JAMSTVA: Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katero koli njihovo vsebino izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani sta vam ponujeni »takšni, kot sta«, brez kakršnih koli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI: FZS oziroma njegovi zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.

SPREMEMBE DOLOČIL: FZS si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni posebej določeno drugače. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate trenutno veljavne pogoje in pravila.

Dostopnost informacij

FZS se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju FZS (ime in sedež podjetja, matična številka);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
 • bistvene lastnosti artiklov;
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
 • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave);
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene, hkrati mora biti razvidno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter poskrbljeno za navedbo roka veljavnosti tega podatka;
 • način plačila in dostave;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen);
 • pojasnilo postopka o pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Vse navedene informacije so sestavni del kupoprodajne pogodbe.

Naročanje

Kupoprodajna pogodba med FZS-jem in kupcem je v spletni trgovini FZS sklenjena v trenutku, ko FZS kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji dokončni in veljajo tako za FZS kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

POSTOPEK NAKUPA: V spletni trgovini FZS kupec kupuje z dodajanjem izdelkov v nakupovalno košarico. V primeru, da želi kupiti več enakih izdelkov, v stolpcu Količina vpiše želeno število izdelkov (pritisnete + ali -), nato program samodejno preračuna zneske nakupa. Izdelek se odstrani iz košarice s klikom na gumb ODSTRANI.

Po končani izbiri izdelkov je treba klikniti gumb NA BLAGAJNO. V tem koraku kupec izbere enega od ponujenih načinov plačila in načinov dostave. V primeru, da kupec želi dostavo na drug naslov, klikne gumb NASLOV ZA DOSTAVO.

S klikom na gumb POTRDI NAKUP kupec soglaša, da pozna in sprejema pravila poslovanja, ter potrdi pravilnost vnesenih podatkov. V primeru, da kupec izbere plačilo s kreditnimi karticami ali preko sistema PayPal, se mu odpre novo okno, v katerim dokonča postopek naročila in plačila.

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

 • Naročilo prejeto

Po oddaji naročila prejme kupec po elektronski pošti obvestilo, da je naročilo prejeto. Na tej stopnji ima kupec v roku dveh ur možnost preklicati naročilo, brez kakršnih koli stroškov. Preko elektronske pošte FZS kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko to sporoči FZS-ju, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, medtem ko bo ostale artikle iz naročila na podlagi izbire kupca bodisi dostavil bodisi storniral celotno naročilo.

V primeru nedostavljivosti naročenih izdelkov FZS zavrne naročilo, ki preneha veljati z dnem zavrnitve. FZS ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dostavnih rokov ali nedostave artiklov, ki jih FZS nima na zalogi.

 • Naročilo realizirano

FZS v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračanja blaga, seznani ga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in v primeru pritožbe. Če se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko objavljeno na spletni strani FZS ali e-naslov fzs@fitnes-zveza.si V primeru, da je naročilo že odpremljeno, kupec zavrne pošiljko dostavni službi.

Načini plačila

SITIS omogoča naslednje načine plačila: 

 • z nakazilom na FZS-jev transakcijski račun po ponudbi/predračunu,
 • preko sistema LenPay z možnostjo obročnega odplačevanja,
 • preko sistema PayPal

Izdaja računa

FZS ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun, ob zakupu storitev pa račun posreduje po emailu. Na računu je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je pred oddajo naročila dolžan preveriti pravilnost podatkov. Kasnejših ugovorov glede pravilnosti podatkov na računu, če so enaki kot v naročilu, FZS ni dolžan upoštevati.

Cene

Vse cene so v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. V cene artiklov je vključena tudi poštnina. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila, ob izbranem načinu plačila. 

Rok dostave blaga

FZS naročeno blago praviloma pošlje v roku 5 delovnih dneh. Če naročila ne more izvesti v 5 delovnih dneh, o tem nemudoma obvesti kupca. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk prodajalca FZS je Pošta Slovenije, vendar si FZS pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo lahko s tem bolj učinkovito izpolnil naročilo. 

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v postopku registracije kupec navede podatke o podjetju in podatek o obveznosti za obračun DDV-ja. 

Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dostavljenih izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo pravice do uveljavljanja stvarne napake in vračila kupnine. Za nakupe pravnih oseb ravno tako veljajo FZS-jevi Splošni pogoji poslovanja. Več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju.

Pravica potrošnika (kupca) do odstopa od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 8 dneh od prevzema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom. Pri zakupu storitvene dejavnosti ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe do pričetka izvedbe posamezne storitve.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: fzs@fitnes-zveza.si.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen na spletni strani FZSV primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti izdelek vrne bodisi po pošti na naslov prodajalca: Fitnes zveza Slovenije, Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, bodisi ga osebno prinese na isti naslov. Vrnitev prejetih artiklov organizaciji v roku za odstop od pogodbe se šteje kot sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala brez krivde potrošnika. V času do odstopa od pogodbe potrošnik izdelkov ne sme neovirano uporabljati. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelka, ki odstopa od navedenega, se šteje za njegovo posedovanje, kar pomeni, da potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe za storitvene dejavnosti, potrošnik to sporoči do pričetka izvedbe posamezne storitve na podlagi obrazca za odstop od pogodbe, ki je dostopen na spletni strani FZS. Obrazec potrošnik posreduje na e-naslov prodajalca: fzs@fitnes-zveza.siVračilo opravljenih vplačil bo izvedeno, takoj ko bo mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali računu. 

Stvarna napaka

Stvarna napaka obstaja, kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet z njim;
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, vendar je prodajalec to vedel oziroma bi moral vedeti;
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • prodajalec izroči artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če ni bil vzorec ali model prikazan le informativno.

Ustreznost izdelka se ugotavlja s primerjanjem z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa so merodajne tudi izjave proizvajalca oziroma navedbe na samem artiklu. Kupec mora prodajalca obvestiti o morebitni stvarni napaki in podati njen natančen opis v zakonsko določenem roku ter obenem omogočiti pregled artikla. Prijava tovrstnih napak se ureja preko e-naslova: fzs@fitnes-zveza.si.

Komunikacija

FZS bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. FZS oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • jasno bo razviden naziv pošiljatelja;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;
 • FZS bo izrecno spoštoval željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil.

Omejitev odgovornosti

FZS se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dostave ali cena spremenijo tako hitro, da FZS ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnih primerih bo FZS kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Pritožbe in spori

FZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. FZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se lahko kupec s prodajalcem FZS poveže s klicem na telefonsko številko 01-200-27-72 ali pošlje elektronsko sporočilo na e-naslov: fzs@fitnes-zveza.si. Postopek obravnave pritožb je zaupen. Če spora ni možno rešiti z dogovorom, je za njegovo reševanje pristojno stvarno sodišče kraja stalnega prebivališča kupca.

Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite odškodninski postopek pri Pošti Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj ko opazite poškodbo ali izropano pošiljko, najkasneje pa v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti opozorite, da je treba izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo, zatem se na podlagi odgovora ali odobritve vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odškodninski zahtevek rešen v najkrajšem možnem času.

Končna določba

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe.  Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, razen če se ni njihovi veljavnosti predhodno ugovarjalo skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.

0
  0
  Košarica
  Vaša košarica je praznaNazaj v trgovino
  Call Now Button